Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Con vật 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ và hai ngón giữa lên, hai cánh tay gập khuỷu rồi đẩy từ từ lên cao qua khỏi đầu đồng thời lắc lắc bàn tay và mắt nhìn theo tay.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement