Ngôn Ngữ Ký Hiệu cũng như là một bức tranh đầy sắc màu và mỗi hoạt động trong dự án như là một sắc màu đóng góp cho bức tranh muôn màu này

Nhà Tài Trợ

Màu Lam

Quay mới 500 ký hiệu

Màu Tím

200 video NNKH giải thích nghĩa của từ

Màu Lam Tím

20 video bài hát NNKH

Màu Đỏ

Quảng bá từ điễn NNKH đến cộng đồng

Màu Vàng

Thiết kế mới giao diện website

Màu Cam

Chức năng tìm kiếm 2 chiều

Màu Cam Vàng

Xây dựng lại ứng dụng trên điện thoại di động

Nhóm thực hiện