Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho câu: Bạn không thích màu gì?

Hướng dẫn chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho các từ trong câu: Bạn không thích màu gì?

Nội dung câu nói

Bạn không thích màu gì?

Dịch nghĩa theo Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Bạn | màu | không thích | gì | biểu cảm

Tài liệu tham khảo

Chưa có thông tin

Từ có trong câu

Từ phổ biến

b-449

b

(không có)

moi-mieng-7297

Mỏi miệng

28 thg 8, 2020

met-7302

Mệt

28 thg 8, 2020

xoi-gac-7463

xôi gấc

13 thg 5, 2021

mi-y-7457

mì Ý

13 thg 5, 2021

y-473

y

(không có)

xa-phong-7280

xà phòng

3 thg 5, 2020

c-450

c

(không có)

chao-3347

cháo

(không có)

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.