Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho câu: Tôi có 10 cây bút chì màu vàng.

Hướng dẫn chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho các từ trong câu: Tôi có 10 cây bút chì màu vàng.

Nội dung câu nói

Tôi có 10 cây bút chì màu vàng.

Dịch nghĩa theo Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Tôi | bút chì | màu vàng | 10 | có

Tài liệu tham khảo

Chưa có thông tin

Từ có trong câu

co-84

Tay phải nắm đưa úp ra trước rồi gật cổ tay.

mau-vang-334

màu vàng

Tay phải đánh chữ cái “V” lắc qua phải.

but-chi-1123

bút chì

Bàn tay trái khép, ngửa tay ra trước.Tay phải nắm, ngón cái và ngón trỏ chạm nhau đưa vào viết hờ trên lòng bàn tay trái , sau đó đưa lên vuốt nhẹ theo đường chân mày phải.

Từ phổ biến

nong-7290

Nóng

28 thg 8, 2020

mien-dien-7322

Miến Điện

27 thg 3, 2021

dao-dien-7468

đạo diễn

13 thg 5, 2021

cau-tao-6906

cấu tạo

31 thg 8, 2017

xa-bong-1509

xà bông

(không có)

thong-nhat-7043

thống nhất

4 thg 9, 2017

nong-7292

Nóng

28 thg 8, 2020

ho-dan-1355

hồ dán

(không có)

ca-kiem-7443

cá kiếm

13 thg 5, 2021

ba-614

(không có)

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.