Số đếm

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề139 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 8 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang
0 - Số không
0 - Zero

Toàn Quốc Số đếm
2006

Các đầu ngón tay chụm lại tạo lỗ tròn, lắc lắc tay hai lần.


Xem Video


1 000 000 (một triệu)

Miền Trung Số đếm
2021

Xem Video
1 000 000 000 (một tỉ)

Hà Nội Số đếm
2021

Xem Video
1 000 000 000 (một tỉ)

Miền Trung Số đếm
2021

Xem Video
1 tuổi - một tuổi
1 year old - one year old

Thành Phố Hồ Chí Minh Số đếm
2917

Tay phải làm hình dạng bàn tay như ký hiệu số 1, tay trái nắm, đặt nằm ngang trước ngực, lòng bàn tay hướng vào trong. Tay phải đặt trên tay trái, xoay cổ tay


Xem Video


139 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 8

Nhà Tài Trợ