Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho câu: Ông ngoại bạn khỏe không?

Hướng dẫn chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho các từ trong câu: Ông ngoại bạn khỏe không?

Nội dung câu nói

Ông ngoại bạn khỏe không?

Dịch nghĩa theo Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Ông | ngoại | của bạn | khỏe | biểu cảm

Tài liệu tham khảo

Chưa có thông tin

Từ có trong câu

khoe-4011

khỏe

Tay phải nắm, gập khuỷu gồng cánh tay phải.

Từ phổ biến

xa-hoi-7078

xã hội

5 thg 9, 2017

map-1741

mập

(không có)

ban-1592

bẩn

(không có)

ke-toan-6962

kế toán

31 thg 8, 2017

ban-2332

bán

(không có)

corona--covid19-7255

Corona - Covid19

3 thg 5, 2020

thu-tuong-7053

Thủ Tướng

4 thg 9, 2017

m-460

m

(không có)

bieu-2390

biếu

(không có)

con-ruoi-6928

con ruồi

31 thg 8, 2017

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.