Tài liệu tham khảo

VSDIC
Toàn Quốc Chữ cái 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, hơi chừa đầu ngón cái ra.