Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Công Ty Nắng Mới
Toàn Quốc COVID-19 (Corona Virus) Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ Từ thông dụng Từ thông dụng 2020
Advertisement


Tiếng anh: itching

Cảm giác khó chịu, kích thích khiến người bị ngứa muốn gãi có thể liên quan đến bất kỳ phần nào của cơ thể.

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tin
Advertisement


Advertisement