Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Con vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay xòe rộng, các đầu ngón co lại, áp hai cổ tay vào nhau, hai bàn tay mở há to ra