Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ áp phích

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ áp phích

Từ phổ biến

ho-hang-676

họ hàng

(không có)

t-469

t

(không có)

ban-2330

bán

(không có)

tao-2070

táo

(không có)

nu-692

nữ

(không có)

de-1670

đẻ

(không có)

nong-7291

Nóng

28 thg 8, 2020

chim-2108

chim

(không có)

con-chau-chau-6968

con châu chấu

31 thg 8, 2017

bao-tay-6888

bao tay

31 thg 8, 2017

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.