Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Gia đình - Quan hệ gia đình 2006


Cách làm ký hiệu

Ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải chạm hai bên cánh mũi rồi vuốt nhẹ xuống hai khoé miệng.Sau đó tay phải đánh chữ cái N đặt trước tầm bụng.
Advertisement


Advertisement