Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái ngửa đưa ra trước tầm bụng, bàn tay phải đánh chữ cái B đặt ngửa trên lòng bàn tay trái rồi hất tay phải ra khỏi lòng bàn tay trái hai lần.
Advertisement


Advertisement