Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Đồ vật Giao Thông 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái đưa ra trước, các ngón tay xòe rộng ra, lòng bàn tay hướng sang phải, bàn tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra đặt đầu ngón trỏ phải ngay đầu ngón cái tay trái rồi dùng ngón trỏ kẻ một đường vòng quanh các ngón tay trái.
Advertisement


Advertisement