Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Vị trí - Nơi chốn 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái khép, đưa ra trước tầm ngực, lòng bàn tay hướng vào trong người.Tay phải đánh chữ cái B, đặt gần bàn tay trái rồi hạ ngửa bàn tay phải ra phía ngoài.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement