Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Đồ vật 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ ra, hai ngón đó bắt chéo nhau ở trước tầm cổ.Sau đó tay phải nắm, chỉa ngón trỏ xuống rồi chọt xuống trước tầm ngực năm lần đồng thời di chuyển theo vòng tròn.

Advertisement


Advertisement