Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Danh Từ Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái nắm, chỉa ngón trỏ ra đặt tay trước tầm ngực đầu ngón trỏ hướng sang phải. Tai phải xòe ngửa, các ngón tay hơi tóp vào đặt dưới ngón trỏ trái rồi kéo tay phải dài xuống từ từ các ngón tay chụm lại.
Advertisement


Advertisement