Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Danh Từ Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Ngón trỏ thẳng nằm đặt ngang trước miệng cuộn một vòng hướng lòng bàn tay ra ngoài.
Advertisement


Advertisement