Sức khỏe - Bộ phận cơ thể

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề672 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 8 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang
AIDS / SIDA

Thành Phố Hồ Chí Minh Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2019

Hai đầu ngón giữa chạm vào giữa trán và giữa bụng 2 lần.


Xem Video
Âm Đạo
vagina

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2019

Các ngón tay khép, cong 90 độ so với lòng bàn tay, lòng bàn tay hướng xuống, gập cổ tay 2 lần.


Xem Video


Âm Vật
clitoris

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2019

Tay trái: Các ngón tay khép, cong 90 độ so với lòng bàn tay, lòng bàn tay hướng xuống, gập cổ tay 2 lần. Tay phải: Đầu ngón cái chạm đầu ngón út và chạm vào l


Xem Video
bác sĩ

Lâm Đồng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên đặt chạm vào giữa trán rồi đặt nằm ngang như làm dấu chữ thập. Sau đó đầu các ngón tay phải chụm lại đặt chạm lên n


Xem Video
bác sĩ

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ ra làm chữ thập đặt lên giữa trán.


Xem Video


672 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 8

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam