Tài liệu tham khảo

VSDIC
Toàn Quốc Số đếm 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải đưa ra trước bốn ngón tay, ngón cái nắm vào lòng bàn tay.