Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Thời Gian 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái B. Sau đó tay trái úp ngang tầm bụng, bàn tay trái đặt dưới khuỷu tay phải đồng thời tay phải chuyển sang chữ cái T.
Advertisement


Advertisement