Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Thời Gian 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay trái đặt ngang ngực, lòng bàn tay hướng vào người, tay phải đặt bên ngoài bàn tay trái rồi hất nhẹ từ dưới lên đông thời kéo về bên phải.

Advertisement


Advertisement