Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Đồ vật 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay để ngửa, tay phải đặt lên tay trái rồi lắc đưa qua đưa lại trước bụng. Sau đó hai tay đánh chữ cái Y, lòng bàn tay hướng vào nhau, đặt trước ngực rồi cử động lên xuống so le trước ngực.

Advertisement


Advertisement