Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Chữ cái 2006


Cách làm ký hiệu

Lòng bàn tay phải hướng trái, ngón cái chạm đầu ngón giữa phải, các ngón khác thẳng tự nhiên.