Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái C, sau đó các ngón tay chụm lại đưa gần miệng rồi mở cũng có dạng chữ cái C.