Hải Phòng Đồ vật Giáo Dục 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Tay phải nắm lại kéo từ dưới lên như đang xách cặp.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Đồ vật

đèn dầu

Hải Phòng Đồ vật
2006

Bàn tay trái chụm, lòng bàn tay hướng lên trên. Ngón trỏ và ngón cái của tay phải chắp vào nhau, đưa lên trên gần đầu các ngón tay trái rồi vặn tay về bên


Xem Video
phim

Hà Nội Đồ vật
2006

Hai bàn tay đặt song song trước mặt, lòng bàn tay hướng vào người rồi chuyển động hai bàn tay lên xuống ngược chiều nhau hai lần.


Xem Video
vòi nước

Hà Nội Đồ vật
2006

Bàn tay phải để trước tầm ngực, lòng bàn tay úp, các ngón tay tóp vào rồi làm động tác vặn như đang vặn vòi nước cụ thể. Sau đó bàn tay phải lật ngửa


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Giáo Dục

bị phạt

Lâm Đồng Giáo Dục Hành động
2006

Bàn tay khép ngửa đưa ra trước, dùng ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải cong lại đặt đặt quỳ trên lòng bàn tay trái.


Xem Video
chứng từ

Hà Nội Giáo Dục
2006

Bàn tay trái khép đưa ra trước, bàn tay phải nắm bàn tay trái rồi vuốt nhẹ ra trước, sau đó đưa lòng bàn tay trái ra trước, tay phải nắm chỉa ngón trỏ lê


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hải PhòngNhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam