Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ chúc mừng

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ chúc mừng

Từ phổ biến

s-468

s

(không có)

dia-chi-7316

địa chỉ

27 thg 3, 2021

g-454

g

(không có)

chinh-phu-6914

chính phủ

31 thg 8, 2017

chao-2472

chào

(không có)

nu-692

nữ

(không có)

quan-ao-322

quần áo

(không có)

ti-vi-1492

ti vi

(không có)

lay-qua-mau-7265

Lây qua máu

3 thg 5, 2020

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.