Bình Dương Nghề may - Đan 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm hai bên hông áo rồi nắm kéo áo ra vô hai lần.