Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Nghề may - Đan 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay xòe úp song song mặt đất rồi cử động nhịp nhàng đưa lên đưa xuống ngược chiều nhau. Sau đó hai bàn tay chụm lại để sát nhau, đặt hai tay bên ngực trái rồi kéo tay phải xuống tới bụng.Ký Hiệu cùng phân loại