Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải đánh chữ cái N (nước).Sau đó bàn tay phải khép hơi khum đưa lên ngang đầu, các đầu ngón tay chạm bên đầu phải rồi kéo hạ xuống chạm xương quay hàm.