Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất 2021


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyNhận ra ý nghĩa, bản chất, lí lẽ của cái gì, bằng sự vận dụng trí tuệ.

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tinTài liệu tham khảo

QIPEDC

Ký Hiệu cùng phân loại Tính cách - Tính chất

bước nhảy vọt

Hà Nội Tính cách - Tính chất
2006

Bàn tay trái khép úp trước tầm ngực, bàn tay phải khép úp lên bàn tay trái rồi chuyển bàn tay trái úp lên bàn tay phải. Sau đó bàn tay trái giữ y vị trí, bàn


Xem Video
sáng

Bình Dương Tính cách - Tính chất
2006

Hai tay chúm đặt ngang tầm mắt bật búng mở ra hai bên đồng thời bàn tay xoè to, lòng bàn tay hướng lên.


Xem Video
tư cách

Bình Dương Tính cách - Tính chất
2006

Ngón trỏ vẽ vòng quanh khuôn mặt. Sau đó đánh chữ cái “C” đặt bên ngực trái.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Thành Phố Hồ Chí Minh

kẹt xe/tắc đường

Toàn Quốc Giao Thông
2021

Xem Video
vượt lên

Bình Dương Giao Thông
2006

Hai bàn tay úp, chỉa hai ngón trỏ ra áp sát hai ngón trỏ với nhau, rồi ngón trái giữ y vị trí, đẩy vượt ngón trỏ ra trước.


Xem Video
nhà xe

Bình Dương Giao Thông Vị trí - Nơi chốn
2006

Hai lòng bàn tay hướng vào nhau, các đầu ngón tay chạm nhau tạo dạng như mái nhà. Sau đó hai bàn hai xòe to, hai lòng bàn tay đối diện nhau mũi tay hướng ra trước


Xem Video


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam