Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải chụm, đưa ra trước rồi bung xòe ra, sau đó khép tay lại chạm lòng bàn tay lên má rồi kéo vuốt nhẹ xuống.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác