Thành Phố Hồ Chí Minh COVID-19 (Corona Virus) Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2020


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyTiếng anh: zoonotic diseases

Động vật mang theo các nhóm virus, vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc nấm, có thể truyền sang người và gây ra nhiều bệnh nghiêm trọng

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tinTài liệu tham khảo

Công Ty Nắng Mới

Ký Hiệu cùng phân loại Sức khỏe - Bộ phận cơ thể

thuốc

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Ngón cái chạm đầu ngón út, đặt trước miệng rồi hất lên một cái.


Xem Video
bệnh nhân

Lâm Đồng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Cánh tay trái đưa ra trước, lòng bàn tay ngửa, dùng ngón trỏ và ngón giữa của tay phải chạm úp lên mạch cổ tay trái. Sau đó hai tay nắm, chỉa hai ngón cái lê


Xem Video
thắt lưng

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Hai tay nắm ngay thắt lưng đẩy qua đẩy lại.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Thành Phố Hồ Chí Minh

xa lộ

Thành Phố Hồ Chí Minh Giao Thông Vị trí - Nơi chốn
2006

Hai bàn tay khép, úp bàn tay trái trước tầm ngực, lòng bàn tay hướng vào người, úp bàn tay phải bên ngoài bàn tay trái, lòng bàn tay hướng vào bàn tay trái rồi k


Xem Video
xe ben

Cần Thơ Giao Thông
2006

Hai tay nắm, đưa ngửa ra trước rồi đẩy tay phải ra đồng thời thụt tay trái vào rồi hoán đổi đẩy ngược lại.Sau đó bàn tay trái úp, các ngón hơi cong, tay


Xem Video
bay

Lâm Đồng Giao Thông Hành động
2006

Hai ngón cái gác chéo nhau, lòng bàn tay úp song song mặt đất đặt tay ngang trước tầm bụng rồi từ từ đưa tay lên cao qua khỏi đầu đồng thời các ngón tay c�


Xem Video


Nhà Tài Trợ