Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải chụm lại rồi xoè ra, sau đó chuyển thành kí hiệu chữ P. Sau đó ngón trỏ phải đưa lên giữa mũi rồi kéo từ mũi xuống miệng.