Advertisement
Lâm Đồng Thực Vật 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement


Cách làm ký hiệu

Các ngón tay phải chụm lại rồi đưa lên miệng.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Thực Vật

hạt thóc / hạt lúa
paddy

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật
2016

Bàn tay trái làm theo hình 1 và đặt nằm ngửa trước bụng. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Bàn tay phải làm theo hình 2 rồi đặt ngón cái và út chạm trên lòng bàn


Xem Video
trái đu đủ

Lâm Đồng Thực Vật
2006

Bàn tay trái khép, lòng bàn tay hơi khum, đưa tay ra trước, lòng bàn tay hướng sang phải, tay phải khép, lòng bàn tay khum rồi dùng các đầu ngón tay phải đặt vào


Xem Video
cây xanh

Huế Thực Vật
2006

Cánh tay trái gập ngang tầm bụng, bàn tay úp, khuỷu tay phải gác trên mu bàn tay trái, bàn tay khép, lòng bàn tay hướng sang trái.Sau đó tay phải đánh chữ cái X.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Lâm Đồng

r

Toàn Quốc Chữ cái
2006

Tay phải nắm úp, chỉa thẳng ngón trỏ và ngón giữa ra rồi úp tréo ngón trỏ lên ngón giữa đồng thời rẩy một cái.


Xem VideoAdvertisement

Advertisement


Tin Tức Mới Nhất

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam