Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải xòe, đặt tay dưới cằm lòng bàn tay hướng xuống rồi cử động các ngón tay, mặt nhăn.