Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Nghề may - Đan 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái gập khuỷu, bàn tay để ngang tầm vai trái, lòng bàn tay hướng ra trước. Tay phải chúm đặt chạm các đầu ngón tay vào lòng bàn tay trái rồi xoay xoay tay phải.