Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động Thể dục - Thể thao 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay khép, áp hai mu bàn tay với nhau rối đẩy hai tay ra trước đồng thời tách hai tay sang hai bên và đầu chúi ra trước.
Advertisement


Advertisement