Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Nghề may - Đan 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái nắm úp, đưa ra trước rồi kéo qua lại ngang trước tầm ngực, sau đó tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra rồi cong ngón trỏ và đồng thời ngoắc móc hai cái.