Hải Phòng Khoa học 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Ngón cái, ngón trỏ của hai bàn tay cong lại đưa ra phía trước rồi cử động cụp lên xuống.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Khoa học

bọt khí

Lâm Đồng Khoa học
2006

Các ngón tay của hai bàn tay chụm lại đặt trước tầm ngực rồi búng mở ra, chụm lại mở ra đồng thời di chuyển lên trên.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hải Phòng

chăm sóc sức khỏe

Miền Trung Khác
2021

Xem Video


Nhà Tài Trợ