Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Đồ vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay khép, các đầu ngón tay chạm nhau tạo dạng hình nón, đặt trên đầu rồi kéo vạt hai tay sang hai bên.
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement