Hải Phòng Màu Sắc 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Tay phải kí hiệu chữ cái V sau đó chuyển bàn tay duỗi thẳng lòng bàn tay hướng ra trước rồi kéo tay sang bên phải một chút.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Màu Sắc

màu vàng

Bình Dương Màu Sắc
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón út ra đẩy chếch về bên phải.


Xem Video
da ngăm (nước da ngăm đen)

Hà Nội Màu Sắc
2021

Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hải Phòng

âm thanh

Hải Phòng Khác
2006

Bàn tay phải khép, đưa lên ngang tai, lòng bàn hướng vào tai rồi đưa ra đưa vào tai hai lần.


Xem Video
hội thoại

Khác
2021

Xem Video
giá trị phần trăm

Miền Trung Khác
2021

Xem Video


Nhà Tài Trợ