Toàn Quốc Các quốc gia Danh Từ Địa Lý Vị trí - Nơi chốn 2021


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyTừ đồng nghĩa: Áo Môn
Tiếng anh: Macau

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tinTài liệu tham khảo

QIPEDC

Ký Hiệu cùng phân loại Các quốc gia

Bun-ga-ri (nước Bun-ga-ri)

Toàn Quốc Các quốc gia
2021

Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Vị trí - Nơi chốn

chân núi

Hải Phòng Vị trí - Nơi chốn
2006

Bàn tay trái để ngang trước tầm ngực, các ngón tay chụm lại úp xuống, tay phải nắm, chỉa ngón trỏ xuống, đặt tay phải gần cổ tay trái rồi vẻ một vòng


Xem Video
làng quê

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn
2006

Bàn tay phải khép, úp song song mặt đất, chếch về bên trái rồi kéo khỏa một vòng rộng sang tới bên phải.Sau đó đánh chữ cái Y đưa từ từ ra trước đồng


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Toàn Quốc

lằn vẽ

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Các ngón tay phải chúm đưa ra trước rồi vẽ đường cong trên không gian.


Xem Video


Nhà Tài Trợ