Advertisement
Lâm Đồng Màu Sắc 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái khép ngửa đưa ra trước, dùng ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải úp lên lòng bàn tay trái rồi đẩy tay phải lướt nhẹ ra khỏi bàn tay trái. Sau đó bàn tay phải xoè, chống đầu ngón cái lên thái dương phải, lòng bàn tay hướng ra trước rồi nhích nhích các ngón tay. Sau đó bàn tay phải đưa chếch qua bên trái, lòng bàn tay hướng ra trước, rồi kéo tay về bên phải, bàn tay cao qua khỏi đầu đồng thời mắt nhìn theo tay.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Màu Sắc

cam (màu)
organge

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Màu Sắc
2016

"Tay phải làm như hình vẽ. Tay trái làm như hình vẽ. Đặt tay trái song song trước ngực, lòng bàn tay hướng xuống. Tay phải đặt trên tay trái, lòng bàn tay h


Xem Video
trắng
white

Hà Nội Danh Từ Màu Sắc
2016

Bàn tay phải làm theo hình vẽ. Đặt 2 ngón tay lên vi trí cánh tay trái, bàn tay nằm ngang, lòng bàn tay hướng vào trong. Kéo nhẹ 2 ngón tay 2 lần.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Lâm Đồng

d

Toàn Quốc Chữ cái
2006

Tay phải nắm chỉa ngón trỏ thẳng đứng lên.


Xem VideoAdvertisement

Advertisement

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam