Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Thời tiết 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay xòe đưa lên úp cao qua khỏi đầu, rồi các ngón tay nhúc nhích đồng thời hai tay đẩy từ từ vào giữa đỉnh đầu, tay phải úp lên tay trái, đồng thời mắt nhìn theo tay.