Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay khép, lòng hai bàn tay khum, áp sát hai ngón út với nhau, lòng bàn tay hướng vào người rồi mở hai tay ra rồi kéo hai tay sang hai bên trước hai bên tầm ngực, lòng bàn tay hướng ra trước.