Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón cái và ngón trỏ ra, hai ngón để gần nhau còn chừa kẻ hở rất nhỏ.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Tính cách - Tính chất

thấp

Bình Dương Tính cách - Tính chất
2006

Bàn tay phải khép, úp, đưa ra song song với mặt đất rồi nhấn xuống một cái.


Xem Video
xoáy ốc

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất
2006

Hai bàn tay khum khum, đặt úp bàn tay trái lên mu bàn tay phải rồi thò ngón trỏ ra và xoay tròn ngón trỏ.


Xem Video
sai

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất
2006

Tay phải nắm úp giữa tầm ngực rồi chỉa ngón út lên đồng thời kéo tay về bên phải.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Bình Dương

trang trí

Hà Nội Hành động Trang phục
2006

Bàn tay trái khép, đưa ra trước tầm ngực, lòng bàn tay hướng sang phải, bàn tay phải khép, úp lòng bàn tay phải lên lòng bàn tay trái rồi vuốt bàn tay phải ra m


Xem Video


Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam