Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Cánh tay trái gập khuỷu, bàn tay nắm, lòng bàn tay hướng ra sau, bàn tay phải nắm cẳng tay trái ở phần gần khuỷu tay.