Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Các ngón tay phải chạm cổ rồi kéo xuống.