Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ ra, tay phải đánh vạt trên mu tay trái.
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement