Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Thời Gian Thời tiết 2006


Cách làm ký hiệu

Hai cánh tay gập khuỷu, hai tay nắm đặt trước tầm ngực trên rồi rút co hai nắm tay vào người.
Advertisement


Advertisement